საქართველოს ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი ასოციაცია

გაწევრიანდი!

გაწევრიანდი

გახდი ასოციაციის წევრი

Contact

ასოციაციის გამგეობა

Address:
სანაპიროს 1 თბილისი 00-000, საქართველო

Phone: 599 077 053

Fax: 599 077 052

Mobile: 599 96 52 52

Contact Form

Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.

Miscellaneous Information

Miscellaneous Information:

გაწევრიანების წესი