საქართველოს ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი ასოციაცია

გაწევრიანდი!

განცხადებები

IAGJ Calls to International Organisations for Urgent Interference in Local Media Crisis

Independent Association of Georgian Journalists, member of IFJ, calls all international organisations for urgent actions regarding the crisis in Georgian media caused by unexpected order issued by Tbilisi City Court, which replaced current management of main oppositional TV - Rustavi 2, with persons loyal to current government. 

განცხადება ევროსაბჭოში გაგზავნილ განგაშზე

25 სექტემბერი 2015 -- საქართველოს მთავრობამ ოფიციალური პასუხი გასცა ევროსაბჭოში, ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის განგაშს, რომელიც ეყრდნობოდა საქართველოში მისი ერთადერთი წევრის, "საქართველოს ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი ასოციაციის" შეტყობინებას ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის სადაო საქმესთან დაკავშირებით. ასოციაცია მიანიშნებდა, რუსთავი 2-ის გადაცემების დახურვის და თანამშრომლების დათხოვნის რისკზე და მოუწოდებდა მთავრობას, მფლობელებს შორის დავის გამჭვირვალე განხილვისკენ, პოლიტიკური ჩაურევლობის და ჟურნალისტთა შრომითი და პროფესიული უფლებების დაცვის უზრუნველყოფით.